DIỄN VIÊN HÀ HƯƠNG Thành công trong vai Nguyệt "thảo mai" phim: Phía trước là bầu trời đánh giá về bộ sách SỐNG SAO CHO ĐÚNG
[ux_video url="https://youtu.be/tl5GliooNsQ" height="45%"]