GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  •  Trao giá trị tốt nhất trong khả năng và nguồn lực mình có cho Thế giới
  • Thay đổi cách nhận thức học tập, truyền cảm hứng phát triển cá nhân cho mọi người
  • Hình mẫu tiên phong trong việc trao giá trị.
  • Đào tạo và phát triển cá nhân, tạo hiệu suất công việc và thu nhập cao sánh ngang các nước phát triển
  • “ Lò” huấn luyện doanh nhân nội bộ.

                                                        TẦM NHÌN

Trở thành một trong những thương hiệu dẫn đầu thị trường sách Việt Nam về phát triển bản thân, đặc biệt là truyền động lực cùng kinh nghiệm thực tiễn cho người Việt khởi nghiệp kinh doanh.

                                                      SỨ MỆNH

Giúp đỡ Doanh nhân, thế hệ trẻ và startup thành công và hạnh phúc hơn với chính giá trị mà bản thân họ trao cho xã hội và đất nước.