Sứ Mệnh

Knowledge  Sharing

Trao giá trị tri thức

Tầm nhìn của MCBooks

Với khát vọng dẫn đầu tiên phong về chiến lược đầu tư- phát triển bền vững trong ngành sách Việt Nam, MCBooks xác định tầm nhìn trong năm 2017:

– Khẳng định vị thế dẫn đầu số 1 về sách ngoại ngữ tại Việt Nam

– Nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí tiên phong về dòng sách tham khảo

– Cách tân và tái định vị dòng sách phát triển kĩ năng dành cho doanh nhân

– Trở thành đối thủ của đơn vị dẫn đầu về Kinh doanh các khóa học online