những điều nhà lãnh đạo cần biết

Hiển thị một kết quả duy nhất

Quản trị và Lãnh đạo

Mối quan hệ 101 – Relationships 101

59.000

Quản trị và Lãnh đạo

Cố vấn 101 – Mentoring 101

59.000

Quản trị và Lãnh đạo

Thái độ 101 – Attitude 101

59.000

Quản trị và Lãnh đạo

Lãnh đạo 101 – Leadership 101

59.000
59.000

Quản trị và Lãnh đạo

Làm việc nhóm 101 – Teamwork 101

59.000

Quản trị và Lãnh đạo

Thành công 101 – Success 101

59.000
Call Now Button